آمالگاماتور دندانپزشکی دام

آمالگاماتور دندانپزشکی دام

در داخل دستگاه آمالگاماتور مخزنهاي مجزايي براي ريختن آمالگام جيوه وجود دارد. دستگاه آمالگاموتور مخزنی دارای مخزن های جدا برای پودر آمالگام و جیوه است. آمالگاماتور دنتالیوم عاج طب دارای درب مح

read more


موثرترین توصیه شما می‌توانید همیشه دریافت درباره قیمت ظروف رنگ

اکنون بعد از برش و کنترل نهایی، محصول بسته بندی شده و بعد از اتصال کارت مشخصات فنی بر روی آن به بازار عرضه می شود. بعد از تکمیل محصول و انجام کنترل کیفی آن در تعداد مشخص بسته بندی شده و بعد از اتصا

read more